Xin Chúa nắn con theo ý Ngài

Lời bài hát

Sáng tác: Tiến Nguyễn

Nhạc: Lý Phương Lê

Trình bày: Isaac Thái

Jesus hỡi, tâm linh con nguyện dâng Cha

Cuộc đời con đây là đất sét xin Chúa hãy nắn con

Dầu gặp thử thách, Chúa Jesus hỡi xin hãy bên cạnh

Nhiều lần vấp ngã, xin Chúa xót thương sửa con.

Cuộc đời con, xem như hạt bụi hư không

Ngài hà sanh khí, Chúa khiến con đây được giống hình Ngài

Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn, khi đứng hoặc ngồi

Trọn đời con đây thờ tôn Danh Chúa Jesus.

 

ĐK: Lạy Jesus, xin Chúa nắn con đi theo đường Cha

Theo ý muốn Ngài, trung tín yêu thương phục vụ

Chúa Jesus là người bạn thân,

Ngài luôn quan tâm không rời

Và luôn chăm sóc thân con, con biết ơn Cha nhiều lắm.

Lạy Jesus, xin Chúa nắn con đi theo đường Cha

Những lúc mỏi mệt, xin Chúa đỡ nâng phục hồi.

Chúa Jesus là người thợ gốm và con ở trong tay Ngài

Đời con giao phó Jesus, tận hiến cho Ngài.

Hotline