Chân Lý Vào Đời

Lời bài hát

Sáng tác: Tường Khanh

Trình bày: Isaac Thái

Trong cuộc sống, đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn

Chân không nhẹ bước, xung quanh mọi lối không có con đường

Nghe về tình yêu Chúa, Đấng còn nhiều lời hứa

Dù năm tháng, nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây

 

Khi mình bước, đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng

Chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay giùm

Con đường nào mình đến, êm đềm bằng tình Chúa

Vì sau cuối đường chân lý, vẫn chính nơi Cha

 

ĐK: Này anh hỡi! Vì sao Chúa Ngài quá yêu ta

Ngọn thập giá, ngày xưa đó máu đã tuôn rơi

Một lần đến, chuột mua hết tội lỗi trong tôi

Vì yêu anh, vì yêu tôi Chúa xóa bao tội

Này anh hỡi! Về đây với tình Chúa khoan nhơn

Vì hôm nay, đời còn lắm gian dối lạc lầm

Về đây với tình Thiên Chúa đã phải hy sinh

Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình.

Hotline