Trọn Cả Tấm Lòng

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

1.Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên Cha từ ái

Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài

Lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên

Dẫn đưa con từng bước

Dìu con đi theo đường lối Cha

Điệp Khúc:Nguyện làm theo Thánh ý Chúa

Vâng phục luôn luôn trong đức tinDâng Chúa cuộc đời này

Yêu thương thờ phượng Ngài không thôi

Nguyện làm theo thánh ý Chúa

Vâng phục luôn luôn trong đức tin

Con quyết đi theo Ngài không đổi thay

2.Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi

Đấng cứu chuộc linh hồn conNgài đã thứ tha biết bao lỗi lầm

Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con

Dưỡng nuôi linh hồn con

Đổi thay tâm con nên mới luôn

Hotline