Bước Chân Con Trở Về

Lời bài hát

Sáng tác: Châu Hồng Sơn

Trình bày: Isaac Thái

Từ ngày ấy con xa Cha tình nồng thắm con phôi pha

Hỡi con dấu yêu mau trở về

Vi quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa Cha sao

Kíp mau hãy ăn năn lằm lỗi

 

ĐK: Bước chân con trở lại lồi xưa Cha tha rồi

cố quay ngay trở về con ơi dừng bước đi con

Cha dang tay đón mời bao năm thiết tha mong chờ

con ơi bên Cha từ ái cùng bước vào nhà Cha hôm nay

 

Dù tội lỗi con như son nhờ dòng  huyết ta tuôn ra

Xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần

Lòng càng nhớ yêu thương con đành lìa bỏ ngôi vinh quang

Cứu con thoát ra nơi sầu khổ

 

 

Hotline