VÌ DUY CHÍNH CHÚA

Lời bài hát

Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Phương Nam
Sản Xuất: Nissi United

Vì duy chính Chúa Ngài thật đáng tôn thờ,
Vì duy chính Chúa Ngài thật hiển vinh.
Lòng con chúc tán thờ phượng Chúa muôn đời,
Và con muốn thấy mặt Ngài Cha hỡi.
Vì duy chính Chúa Ngài thật đáng tôn thờ,
Vì duy chính Chúa Ngài thật hiển vinh,
Lòng con mãi mãi thuộc Ngài,
Và con suy tôn Ngài giờ đây.

ĐK: Ngài là bình an của chính tâm hồn,
Ngài giúp con mỗi khi cần.
Là nguồn cậy trông của con mỗi ngày,
Ngài dẫn con đến trước ngôi.
Nơi  ấy con biết Chúa đang chờ,
Nơi ấy con được tự do.
Với trọn cả tấm lòng con thờ tôn,
Và dâng lên Cha câu hát.

Hotline