VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI – TCCĐ 171

Lời bài hát

Sáng tác: Augustus M. Tompladil – Thomas Hastings
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Đông Võ
Sản Xuất: NTG

1. Xin núp trong vầng đá muôn đời,
Vì tôi phải nứt ra, Ngài ôi!
Lòng mong suối huyết kia trào phun,
Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn,
Nên những linh dược chữa muôn tội,
Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Không bởi công nghiệp chính tay nầy,
Làm phu phỉ, pháp luật Ngài nay,
Dầu cho khắc khổ thân hình tôi,
Dầu đau đớn, mắt tuôn lệ rơi
Ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội,
Cầu Christ cứu, chỉ một Ngài thôi.

3. Bên gốc thập tự giá tôi quì,
Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi:
Nguyền ban áo phủ thân trần tôi,
Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi;
Ðem ác tâm lại suối linh gội,
Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

4. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn,
Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian.
Ðặng bay đến nước chưa từng hay,
Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây;
Vầng đá muôn đời núp bởi tôi,
Nguyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

Hotline