ALBUM NHẠC THÁNH CA MỚI NHẤT 2022

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. Various Artis
Trình bày: Isaac Thái ft. Various Artis
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

00:00 Ngài Nâng Tôi Lên 03:14 Ngợi Khen Cha 07:01 Lý Do Ngài Đến 11:34 Ánh Sáng Tình Yêu 15:04 Thi Thiên 23 18:58 Goodness Of God 23:50 Vì Jesus Sống 28:37 Tạ Ơn Chúa 32:29 Chúc Tôn Vua Vinh Hiển 37:32 Thầm Tạ Ơn Chúa 43:21 Ca Khen Ơn Jesus 46:50 Chân Lý Vào Đời 53:26 Nào Ai Có Biết 58:16 Dòng Huyết Tha Tội 01:03:44 Jesus Muôn Đời 01:09:50 Tôn Vua Jesus 01:13:57 Trong Ơn Lành Ngài 01:18:05 Mắt Thôi Giọt Lệ 01:22:43 Tâm Con Là Nơi Ngài Ngự 01:26:12 Xin Chúa Mở Mắt Con 01:31:02 Con Đường Duy Nhất 01:35:47 Chúa Và Con 01:41:31 Mùa Ơn Phước 01:45:04 Thi Thiên 37 01:50:33 Hãy Để Miệng Con Hát Câu Cảm Tạ 01:54:45 Jesus Yêu Thương 01:59:16 Về Đâu 02:04:10 Chúa Và Tôi 02:07:42 Lời Khẩn Nguyện 02:12:46 Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Hotline