Vâng Theo Tiếng Chúa

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Sáng tác: Ms.Hứa Văn Tường

Đừng nhìn đằng sau con đường lỗi lằm

Bươn theo đằng trước con đường Chúa đi

Thập Giá Yêu Thương con đường của Ngài,

Con đường của Ngài đã dành cho con

Đừng nhìn đằng sau quá khứ lỗi lằm

Vâng theo tiếng Chúa làm người khôn ngoan

Thập Giá Yêu Thương con đường của Ngài,

Con đường của Ngài đã dành cho con

Tôi không nhìn đằng sau (2x)

ĐK: Nhưng tôi cứ làm một điều: “quên lững sự ở đằng sau,

Mà bươn theo sự đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy

Giật giải về sự kêu gọi trên trời trong Chúa Jesus.”

Hotline