Ánh Sáng Cho Muôn Dân

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Sáng tác: Công Tiếng

Trần gian đầy hư vô, đắm say trong ô tội

Tìm đâu người công chính để Cha thương xót

Tìm con nơi tâm tối Chúa thương đưa con về

Chuộc con bằng huyết báu, Jesus Chiên Con Thánh

 

ĐK: Chúa đã tha thứ hết bao nhiêu tội ô

Đời con nên mới trong danh Jesus

Ban phước, dẫn dắt, đỡ nâng khi buồn đau

Luôn biết ơn Chúa của con

 

Còn bao người như con ước mong được quay về

Họ đang trong hấp hối, Chúa ôi xin cứu rỗi

 

ĐK 2 : Cha hỡi con quyết bước theo chân Ngài đây

Truyền rao tình yêu Cha cho khắp đất

Nguồn sáng soi chiếu tối tăm phải lùi xa

Jesus mau đến phấn hưng dân tộc con

 

Chúa phán: “ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước

Để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất”

 

Hotline