Sức Thiêng

Lời bài hát

Trình bày: GRACE KLONG x N-GEN

Sáng tác: BUN SHINE

Sức thiêng cha ban cho

Làm tươi mới tâm hồn con

Chúa đấng luôn ban cho

Đầy sức mới trong đời con

Mỗi buổi sáng mai

Sự thành tín Chúa cao vời thay

Sức mới Chúa ban

Mới luôn cho đời con

 

ĐK: Hát ca khen Ngài là vua Jesus

Chúc tôn Chúa Ngài là Vua Jesus

Đấng yêu thương Ngài ngự trong con đây

Sức thiêng Chúa ban cho đời con, thật tuyệt vời!

 

Thật tuyệt vời thay

Thật lạ lùng thay

Cuộc đời được Chúa đỡ nâng từ đây

Thật nhẹ nhàng thay

Được Ngài dìu bay

Trên đôi cánh sức thiêng Ngài nâng con lên!

Hotline