Như Ý Cha

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Beat maker: Lý Phương Lê

1. Lòng ước mong, lòng ước mong
Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong
Làm theo thánh ý Chúa trên trời
Cùng đi với Chúa mãi không rời
Và dâng Chúa tiếng hát muôn đời, con ước mong

2. Nguyện lối đi, được sáng soi
Cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha
Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày
Dạy con biết sống giữa cảnh đời
Dù giông tố sóng gió thay dời, con vững tin

3. Việc khắp nơi, thuận ý Cha
Cuộc sống nơi đây nay ra sao, đừng quá lo
Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày
Đều do Thánh ý Chúa an bài
Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường, như ý Cha

4. Quỳ kính dâng, lời chúc tôn
Quyền Chúa bao la trên không gian, nào đổi thay
Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn
Lời yêu mến khúc hát ân tình
Được tươi mới thắm thiết trong lành, như ý Cha

Hotline