Tìm Về Nguồn Sống

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác: Châu Hồng Sơn

Anh biết không anh Con Chúa chịu hình

Anh thấy không anh Con Trời hy sinh chịu chết

Ngài đã phó thân thay cho con người

Tình ái Chúa tôi, cao sâu tuyệt vời

Anh dấu yêu ơi Chúa mang tội lỗi nhân loại

 

Đk1: Nơi đồi Gô Gô Tha, trên đồi Gô Gô Tha

Dòng Huyết tràn tuôn, chịu chén đau thương

Nơi đồi Gô Gô Tha, trên đồi Gô Gô Tha

Cứu Chúa vì tôi với anh chịu bao đớn đau

 

Anh biết không anh thân Chúa nhục hình

Mang lấy đớn đau vui lòng cam tâm chịu chết

Bạn hữu cách xa nhân gian chê cười

Lòng Chúa tổn thương tim đau vời vợi

Anh hỡi anh ơi Chúa thay tội lỗi con người.

 

ĐK2: Mau về bên Jesus đón nhận ơn yêu thương

Ngài sẵn sàng tha người đến ăn năn

Mau về bên Jesus ân tình Cha ban ra

Kíp đến gần Cha sống trong tình yêu Jesus

 

Bao tháng năm qua Cha vẫn đợi chờ

Tha thiết mong anh mau về bên Cha Từ Ái

Nhờ Chúa thứ tha bao nhiêu lỗi lằm

Nguyện Chúa dắt đưa anh trên đường đời

Mau hãy ăn năn xin Ngài đổi mới tâm hồn.

 

 

Hotline