Thiên Chúa Ngự

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Thiên Chúa ngự giữa chúng con

Vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại.
Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến.

Thiên Chúa ngự giữa chốn đây,
Ngài ngự trên bao lời con dâng chúc tôn.
Ước mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca.

 

ĐK: Thần Linh Chúa ngự chốn đây

Lòng con khát khao mong chờ giờ phút ấy.
Thờ phượng Cha đẹp ý Cha,
Nhờ Thần Linh đến nơi đây và soi sáng.
Nguyện lời Chúa dẫn con đi trong đường ngay.

Hotline