Vì Yêu Nhân Thế

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Beat Maker : Bun Shine

Vì yêu nhân thế Giê-xu giáng trần

Lìa ngôi vinh hiển cao quý trên trời

Nơi hang Bê-lem nghèo hèn

Chẳng gối chăn, giường êm

Chúa ra đời vì yêu nhân loại lầm than

Ngàn muôn tiếng hát chúc tôn Giê-xu

Hài nhi đã đến để cứu nhân loại

Soi nơi tối tăm nguồn sự sáng

Thay oán thù bằng tình yêu

Đêm phước hạnh

Xua tan đi bao niềm đau

Đêm nay Nô-en

Mừng đêm thánh Chúa sinh ra đời

Chuông nơi giáo đường

Rộn vang tiếng lâng lâng hồn tôi

Tâm tôi bây giờ thuộc duy Chúa

Yêu Chúa mãi mãi

Tôi dâng khúc ca ngợi khen Chúa Giê-xu

Vì tình yêu đến cứu chuộc

Đem tôi ra khỏi lạc lầm

Hotline