Thi Thiên 37

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác: Isaac Thái

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành

Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài

Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va

Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước

 

ĐK: Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài

Thì chính Ngài sẽ làm thành điều này

Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng

Và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa

 

Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài (4x)

 

Hotline