Cơn Mưa Cuối Mùa

Lời bài hát

Trình bày : Tường Khanh ft Isaac Thái

Sáng tác: Tường Khanh

Hãy đổ xuống cơn mưa, cơn mưa cuối mùa

Hãy đổ xuống trên con hỡi Thần Linh Thánh

Đến tưới mát tâm linh, tâm linh chúng con

Lòng này hằng khao khát Thánh Linh Năng Quyền.

 

ĐK: Chúa ơi có Ngài lòng khao khát

Phước Thiên tuôn đầy làm tươi mới lòng con

Khắp nơi đón mừng phục hưng đến

Chúa ơi hãy mở cửa Thiên Đàng

Chúa ơi hết lòng này tin mãi

Thế gian sẽ về quỳ phục Chúa Toàn Năng

Khắp nơi đón mừng phục hưng đến

Chúa ơi hãy mở cửa Thiên Đàng

 

Hotline