Mong Ngày Chúa Trở Lại

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Sáng tác: Hứa Văn Tường

Con mong gặp Ngài (2x) và mong ngày Chúa trở lại,

Chúa đón chúng con vào nơi vương quốc của Ngài.

 

ĐK: Nơi Thiên Quốc Chúa dành cho con

Nơi Thiên Quốc ôi đẹp tuyệt vời

Đồng ngợi khen vương quốc Thiên Đàng (2x)

 

Con mong gặp Ngài (2x) và mong ngày Chúa trở lại,

Chúa tiếp rước con về nơi vương quốc của Ngài.

 

ĐK: Nơi Thiên Quốc Chúa dành cho con(2x)

Nơi Thiên Quốc ôi đẹp tuyệt vời

Đồng ngợi khen vương quốc Thiên Đàng (3x)

Đồng ngợi khen vương quốc của Ngài

Hotline