Ca Khen Ơn Jesus

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn
Tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chỉ hư không
Đã bao lần Jesus gọi con ,lòng chai đá chẳng đáp tiếng Ngài
Vì tình yêu Jesus vẫn chờ mong

Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Jesus rồi
Ngự vào tâm linh Cha thay đổi quản cai đời con hằng ngày
Với năng quyền và lòng yêu thương Jesus dẫn dắt bước con đi
Và dùng con tuyên rao Chúa tình yêu

ĐK: Ngợi tụng Chúa đấng đã luôn vì nhân thế
Vinh quang Hallelujah
Ca khen ơn Jesus tình yêu Chúa chẳng phai
Cùng hòa dâng lên Vua Jesus vinh hiển
Rao cho muôn muôn người trên đất
Ca khen ơn Jesus ở khắp mọi nơi

Hotline