Thay Đổi

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác: Bích Vân

1. Trời sang đông và gió rét từng hồi

Đường tăm tối, lòng bối rối lo âu dâng tràn

Ngày dần qua, ngàn niềm vui dần tan biến

Còn lại đây lòng chán ngán sống để làm chi

Và đêm nay là đêm Chúa chào đời

Và là đêm mà đời tôi bỗng nhiên thay đổi

Mọi tội ô, buồn đau Giê-xu gánh hết

Lòng vui sướng có Giê-xu bạn thân tôi

 

Điệp Khúc:

Và Giê-xu đến trong đêm đông giá băng

Nơi chuồng chiên nghèo nàn và thấp hèn

Chỉ có cỏ rơm thay gối êm

Chẳng bạc vàng hay ngôi cao sang

Và Ngài đã sống vui tươi và an bình

Ngài dắt dìu qua bao khó nguy

Mãi mãi Giê-xu luôn bên tôi, ban bình an

Này anh Giê-xu luôn bên tôi

Mãi mãi Giê-xu luôn bên tôi

Chúa phán hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình

Mọi tội lỗi Giê-xu chịu thay

Dù nghèo hèn hay sang giàu

Dù đẹp hay xấu xa

Dù khờ dại hay khéo léo

Giê-xu đợi chờ anh tha thiết

 

Và đêm nay là đêm Chúa chào đời

Và là đêm mà đời tôi bỗng nhiên thay dổi

Mọi tội ô, buồn đau Giê-xu gánh hết

Ngài giáng thế bởi yêu anh và tôi

 

Và đêm nay là đêm Chúa chào đời

Ngài yêu tôi, và yêu anh, yêu luôn mọi người

Này anh ơi, đặt niềm tin nơi Giê-xu

Ngài giáng thế bởi yêu anh và tôi

 

2.Này anh ơi, Giê-xu vẫn chờ anh

Lòng cô đơn thì sẽ có Giê-xu là bạn

Mọi vui thú trần gian chẳng còn mãi mãi

Mà chỉ có tình yêu Chúa mãi không hề phai

Và đêm nay là đêm Chúa chào đời

Ngài yêu tôi, và yêu anh, yêu luôn mọi người

Này anh ơi, đặt niềm tin nơi Giê-xu

Ngài giáng thế bởi yêu anh và tôi

Hotline