Mừng Sinh Nhật Jesus

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác: David Giang Đông

Đêm Nô-en tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần gian

Đem hy vọng, chân lý, yêu thương Ngài đến muôn đời

Đêm Nô-en tưng bừng, mời Giê-xu đến tâm này

Lòng hân hoan ngợi khen Chúa đến dương trần

Nô-en! Nô-en! Nô-en Nô-en!

Chúa yêu thương thế nhân

Nô-en! Nô-en! Nô-en Nô-en!

Đón Vua Christ an bình

Mừng Chúa Giê-xu giáng sinh

Để cứu chúng sinh lạc lầm

Hotline