Bình An Cho Loài Người

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người  

vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người

Hạ sinh đem theo ân điển.

Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê,

thoát xa trần gian ô tối.

 

Điệp khúc:

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy.

Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

 

2. Nào cùng đến Bết-lê-hem đêm nay

Thờ tôn Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm

ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Trong chốn hèn khinh

Con Chúa giáng sinh bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

 

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên nhân ái.

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy

rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem

Chính Con từ nơi Cha Thánh.

Hotline