TẠI SAO CHÚA QUÁ YÊU CON

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Thập tự giá Ngài gánh trên vai

Cuộc đời con Chúa mang

Từng đòn roi Chúa đã cam chịu

Vì tội của con Chúa ôi

Ngài đã chết nhục nhã đau thương 

Để đời này được sống nay

Mọi sự nay đã trọn vẹn với con

Tại sao Chúa quá yêu thương con

Đời con nào có xứng đáng chi

Lầm lỗi bao tháng năm dài 

Đời con như lạc vào bóng tối

Lạy Chúa giờ con đã hiểu ra

Là Ngài yêu con chẳng bởi do chính con

Mà bởi do Chúa yêu thôi Ngài là tình yêu

Nhiều lần bước từng bước lê thê

Nghĩ về đường Chúa đi

Ngài chịu bao đắng cay tủi hờn mà nào đâu thở than

Cuộc đời ấy dù có đau thương 

Chúa vẫn cạnh ủi an 

Mọi sự Ngài đã mở đường cho con

Hotline