LÊN CHỐN CAO HƠN

Lời bài hát

Sáng tác: Daniel Thái
Trình bày: Isaac Thái ft. David Boo
Phối khí: Daniel Thái
Sản Xuất: Nissi United

Cùng bước với Jesus

Đồng đi với ngài

Trọn cuộc đời dâng Ngài

Quyền năng Jesus ban

Ở với con mọi nơi

Cùng Cha lên chốn cao hơn

Hằng tiến bước với Chúa mỗi ngày.

Cùng nhau ta dấy lên.

Sáng soi danh Ngài.

I wanna go higher

Như chim lượn bay trên không

Nguyện cùng Cha bay qua giông bão đời

You take me higher

Cha luôn dìu đôi chân con

Ngài đem con bay lên chốn cao hơn

I wanna sing

Cao cao cao hơn cùng Chúa

Cao cao cao trên núi đồi

I wanna sing high high higher with you

High high higher with you

I wanna go high

Hotline