BÀI CA NGUYỆN CẦU

Lời bài hát

Sáng tác: Thi Thiên
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1.Lạy Giê-hô-va Chúa nhơn từ hay thương xót ôi,

Vọng trông nơi Cha chúng con xin thiết tha kêu cầu

Lạy Cha thương yêu thứ tha mọi ô nhơ xấu xa

Và ban cho con sống chân thành kính yêu danh Ngài.

ĐK:Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu

Hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ

Cha ơi với cả tâm linh khát khao trông mong

Chúng con xin ca ngợi danh Chúa

Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu

Hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ

Cha ơi với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin thiết tha kêu cầu

2.Ha-lê-lu-gia, hát vang ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia, hát vang ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia, hát lên ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia, hát lên ha-lê-lu-gia

Hát Ha- lê-lu-gia

Hát Ha- lê-lu-gia.

Trong danh cứu Chúa Jesus chúng con tuyên xưng

Chúa cho con năng quyền đắc thắng

Tuyên xưng đức tin nơi năng quyền chữa lành.

Hotline