SỨC MỚI

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. NTG
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Có những lúc tâm con luôn thở than 

Chúa hỡi Chúa sao không ở gần bên 

Đường tăm tối mây che khuất mù 

Tiếng Chúa phán sao con không thể nghe 

Chúa ở đó sao con không thể thấy 

Chúa ban năng lực – cho ai trông mong

Điệp khúc: Nhưng ai trông mong Cha ban sức mới từ trời 

Chắc chắn sức mới bước tới Chúa sẽ ban tràn tuôn

Dù chạy cũng chẳng mệt sức

Dù đường dài bàn chân bước không hề mỏi mòn

Chúa ban sức mới cho những ai luôn trông đợi 

Chính Chúa Đấng sẽ mãi mãi dẫn dắt cuộc đời luôn 

Nâng con trên đôi cánh Chúa

Bay cao như là chim ưng 

Vút lên không trung 

Uh oh uh oh uh oh – )3x vút lên không trung 

2. Đã đến lúc tâm con phải vực lên 

Đã đến lúc chân con phải chạy nhanh 

 

Chúa ban năng lực – cho ai trông mong 

Hotline