LIÊN KHÚC 50 BÀI THÁNH CA TẠ ƠN

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. Various Artis
Trình bày: Isaac Thái ft. Various Arits
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

00:00 Hát Xướng Thờ Phượng Chúa 05:32 Freedom 08:37 Xin Chúa Mở Mắt Con 13:19 Chúa Và Tôi 16:51 Bước Chân Con Trở Về 21:42 Chúa Yêu Thương 25:25 Mình Lo Việc Chúa 28:59 Jesus Yêu Thương 33:30 Lời Chúa 37:01 Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu 40:57 Kết Chúng Con Làm Một 44:44 Lời Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ 49:37 Xây Đắp Yêu Thương 54:37 Ngài Là Ai 57:53 Chúa Biết Tên Con 01:01:48 Xin Thần Linh Đến 01:05:26 Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ 01:09:14 Bài Hát Sai Đi 01:13:49 Hiệp Lại Trong Ân Điển Ngài 01:17:46 Mùa Ơn Phước 01:21:13 Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn 01:24:31 Cầu Xin Cha Đổi Lòng 01:29:13 Con Thuộc Về Cha 01:34:30 Hope & Life (hy Vọng Và Sự Sống) 01:38:19 Chúa Đến Vì Con 01:43:33 Ý Nghĩa Cho Đời Con 01:48:33 Ước Mơ Tuyệt Vời 01:52:34 Cho Con Đến Bên Cha Thêm Nữa 01:56:56 Bước Đi Cùng Ngài 01:59:32 Ánh Sáng Chúa 02:04:07 Chúa Đáng Được Ngợi Khen 02:08:37 Chúa Và Con 02:14:19 Vâng Theo Tiếng Chúa 02:18:15 Hướng Tâm Hồn Lên 02:21:59 Đến Với Ngài 02:25:59 Cơn Mưa Cuối Mùa 02:31:49 Chân Lý Vào Đời 02:38:22 Chỗ Kẽ Đá Vững An 02:42:36 Chúa Sống Trong Tôi Suốt Đời 02:46:53 Lời Cảm Ơn 02:50:57 Bình An Cha Ban 02:54:43 Ta Là Ai 02:58:43 Vì Jesus Sống 03:03:29 Đức Giê-hô-va Rô-hi 03:07:31 Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm 03:10:52 Vua Jesus Đấng Chúng Con Ngợi Khen 03:14:23 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua 03:20:28 Nhìn Lên Chúa 03:25:31 Gô Gô Tha Năm Nào 03:31:46 Cùng Hát Hallelujah

Hotline