Nào Ai Có Biết

Lời bài hát

Nhạc & lờiLê Thành Toàn

Trình bày: Isaac Thái
Beat maker: NT Records
Thu âm: NT Records
Mix-master: SRT Shine
Camera: Shine Unite

Chuyển Ngữ: Mục Sư. Thành Toàn

1. Đêm ấy trời ủ ê, mình Jesus dưới trăng

Trình lên cho Chúa Cha biết bao sầu khổ.

Người vẫn ngủ mê, mặc Jesus đớn đau

Mồ hôi như huyết tuôn, có ai biết đâu nào.

 

Điệp Khúc:

Vì thế nhân này, Ngài cam hy sinh

Bỏ ngai vàng mang thập giá

Cớ sao Ngài yêu thiết tha chính tôi tọi nhân đáng khinh

Lạy Chúa nhân từ, xin hãy đến

Trong tâm hồn, ngự đây mãi

Quyết theo Ngài mỗi bước đi.

Hát vang Hallelujah!  A- Men!

 

2. Thập giá Ngài gác vai, Đầu Chúa đội mão gai

Nhọc nhằn lê gót chân lên Gô-gô-tha

Thân xác Ngài nát tan, vỉ thế trần nhuốc nhơ

Rồi Jesus trút hơi có ai biết đâu nào.

Hotline