Dòng Huyết Jesus

Lời bài hát

Nhạc & lời: Tường Khanh
Trình bày: Isaac Thái
Beat maker: NT
Thu âm: NT Records
Mix-master: SRT Shine
Camera: Shine United x Luân Shine

1. Dòng huyết Jesus đã rửa sạch tội, Dòng huyết Jesus tha thứ tội tôi.

Vì yêu thế gian Chúa gánh thập hình, đau đớn không rời thương Chúa muôn đời.

 

2. Cầm lên bánh đây nhớ Chúa chịu hình toàn thân nát tan cho ta có bình an.

Cầm lên chén đây Huyết Thánh từ trời, giao ước đời đời cho bao tội được tha.

 

Điệp Khúc: Chúa! Chúa Ngài hy sinh Chúa là Vua Thiêng nhưng sao phải chết cho tôi.

Chúa! Chúa là tình yêu đến chuộc mua tôi cho tôi nay được sự sống.

Hotline