Còn Ai Bên Jesus

Lời bài hát

Nhạc & lời: Châu Hồng Sơn

Trình bày: Isaac Thái

Beat Maker: Lý Phương Lê

Thu âm: NT Records

Mix-master: SRT Shine

Còn ai bên Jesus khi bạn bè cách xa.

Còn ai theo Jesus khi môn đồ xa Chúa.

Nào ai yêu Chúa chăng? Ai vác thập giá thay Ngài.

Ai bên Jesus khi Chúa gánh đau thương.

Mão gai chén đắng giáo đâm,

Ai lau nước mắt cho Ngài.

Ai khóc thươngCon Trời.

Điệp khúc: Khi Chúa trút hơi rồi.

Có những ai xót thương cảm thông.

Chúa vì thế nhân cam đành hiến thân.

Vui mừng tội hình thế tôi với anh.

Vốn biết loài người lánh xa,

Chúa nhân từ sẵn tha,

Mong con trở về thuận hòa với Cha.

Hotline