Dòng Huyết Tha Tội II

Lời bài hát

Nhạc và Lời: Bùi Trung Nhơn

Trình bày: Isaac Thái

Beat Maker: Phạm Lê Tú

Thu âm: NT Records

Mix-master: SRT Shine

Camera: Shine United

Thập giá, đồi Gô-gô-tha
Ngàn năm tiếng vọng, lời ru thiết tha
Thập giá, đây dòng huyết tuôn
Để tha thứ tội, để cứu chúng sinh
Thập giá, đường lên dốc cao
Đường nhọc nhằn lao đao
Kìa áo trắng thắm huyết đào vết thương úa màu,
Từng lằn roi Chúa mang cho người an lành.
 
Tại toà công lý Jesus vẫn đứng lặng yên.
Người ta xỉ vả, nhổ lên mặt Ngài,
Họ đem mão gai, bảo Vua đội đi,
Và họ chế giễu, rồi treo Chúa trên thập giá.
 
Điệp khúc: Tiếng đóng đinh vang vọng trên đồi xa Làm rung đất trời,
Tiếng giáo đâm sâu vô hông huyết tuôn màn đền thờ xé đôi.
Người có nghe chăng? Tận nỗi thương đau
Hỡi Cha! Con giao linh hồn trong tay Cha.
Chúa đã chết cho tôi và anh được vào nơi phước hạnh
Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi bằng dòng huyết năng quyền
Hãy đến với Jesus, hãy tìm Chúa hôm nay
Ngài là sự sống, con đường duy nhất đến nơi Thiên đàng

Hotline