Ngài Sống Mãi Đến Muôn Đời

Lời bài hát

Nhạc và Lời: Hiếu Shine

Trình bày: Isaac Thái x SevoiceNP

Beat Maker: SRT Shine

Thu âm: NT Records

Mix-master: SRT Shine

Camera: Shine United

Phó thân mình lìa bỏ ngai cao sang
Từ trời cao Jesus giáng trần,
Vì Ngài yêu nhân gian
Ngài bằng lòng hy sinh.
Gánh thay mọi nhục hình khinh chê,
Thập tự giá Chúa mang vì thế nhân
Và Jesus đã chết thay Cho muôn loài.
 
Chúa! Ngài chịu đóng đinh trên thập hình,
Dòng huyết Ngài đã đổ tuôn vì con.
 
Điệp khúc: Ngài đã sống lại đắc thắng cõi chết Chúa đã phục sinh,
Jesus Đấng sống oai quyền Ngài đang sống trong con,
Ngài sống mãi. (Hallelujah)
Ngợi khen danh Ngài Cao sang, quyền thế trên hết mọi danh,
Jesus Chúa đang trị vị Ngài đang sống trong con,
Ngài sống mãi đến muôn đời.

Hotline