Hãy Theo Ta

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Guitar: Paul Duy Trần

Nhạc Nước Ngoài – Thánh Ca Cổ Điển 388

Published by: Nhạc Thánh Group

1.Này tôi lặng nghe Jesus phán tuyên. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.
Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã. Đau khổ vì con trả xong nợ tội. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.

2.Dầu con phạm muôn tội ta cũng tha. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.Tội con nhờ Ta từ đây ném xa. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.
Trên bước đường trôi nổi Ta đưa con, dầu qua sông biển Ta đem con qua. Khi đến trời cao phước Ta hằng còn. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.

3.Này con mọi lo buồn đem đến đây. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.Đời con nặng chăng nhờ Ta gánh thay. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.
Con chớ sợ chi hãy nương ngực này, dựa Ta trong cõi tương lai vui thỏa. Nước mắt rồi Ta sẽ lau khô ngay. Hãy theo Ta mau ớ con, hãy theo Ta.

Hotline