Có Chúa

Lời bài hát

Trình bày: N-Gen

sáng tác: Bun Shine

producer: Isaac Thái

Video: Shine United

Tạ ơn Chúa đã bên cạnh con suốt quãng đường, suốt cuộc đời này.

Tạ ơn Chúa đã ban bình an có Chúa đời chẳng lo buồn.

 

Ngài là vua, Ngài là Chúa, Ngài là đấng yêu thương con, dìu bước chân con đi cùng Chúa.

Tình yêu Chúa thật cao lớn, nào chẳng chi so bằng, lòng thỏa vui trong ơn lành Chúa.

 

Có Chúa nên đời con bình an, có Chúa nên đời con vui mừng,

có Chúa nên đời con tự do, có Chúa đời con luôn hy vọng.

Chúa sẽ trở lại.

Hotline