ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA

Lời bài hát

Sáng tác: Daniel Thần
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Chẳng phải con đã chọn Chúa đâu Là bởi Chúa đã chọn chính con đây Ngài đặt trong con Thánh Linh Ngài Lập con trở nên người hầu việc Chúa 2. Được đồng đi với Cha mỗi ngày Là ân điển Chúa ban cho con Lòng thầm tạ ơn Chúa không thôi Con quyết hiến dâng đời sống ĐK: Nhìn xem Giê-xu, Cứu Chúa dấu yêu Nương bóng cánh Chúa giúp con luôn vững vàng Theo ơn Chúa gọi, luôn luôn hết lòng Vì tình yêu Chúa quá đỗi lớn lao Ngoài kia chim sẻ Chúa vẫn cứ nuôi Con đây há chẳng quý hơn chim sẻ sao Con sẽ chẳng sợ, sẽ không rúng động Vì con biết chắc Chúa ở với con … cho đến tận cùng
Ẩn bớt

Hotline