THẦM TẠ ƠN CHÚA

Lời bài hát

Sáng tác: Dan Burgess
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời,
Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi.
Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm,
dần dần đi lên những bước thực nghiệm học làm theo ý Cha.

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn
dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa,
và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.
Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi tiếng nói vang lên ra lệnh,
và bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.

Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời,
Lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy.
Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời
nhờ Ngài cho tôi thoát lối lạ thường, làm lòng tôi vững tin.

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn,
dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa,
và tôi thấy khó vâng theo bao lời, dạy khuyên dẫn đường.
Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi tiếng nói vang lên ra lệnh,
rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.

Thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời,
nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn.

Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi rồi một ngày kia sóng gió tan đi.
Nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.


Hotline