CHÚA LÀ NƠI NƯƠNG NÁU MUÔN ĐỜI

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Chúa là nơi nương náu muôn muôn đời.
Biết rằng con sẽ đứng vững an.
Chúa là nơi nương náu muôn muôn đời.
Xin cho lời Cha luôn mãi trong tâm con.
Xin cho lời Cha luôn mãi trong tâm con.

Tương lai con có Chúa (Tương lai con có Chúa)
Sức sống luôn tuôn tràn (Sức sống luôn tuôn tràn)
Chúa ban cuộc đời đổi mới (Chúa ban cuộc đời đổi mới)
Con quyết tin Ngài (Lòng con luôn tin)

Con tin nơi Jêsus (Con tin nơi Jêsus)
Chúa ban thêm năng lực (Chúa ban thêm năng lực)
Con luôn được Ngài cứu giúp (Con luôn được Ngài cứu giúp)
Con quyết tin Ngài (Lòng con luôn tin)

Hotline