Dọn lòng đón Chúa

Lời bài hát

Nhạc và lời : Châu Hồng Sơn

Trình bày: Isaac Thái

Đường đi hoang vu lối xưa xa xăm hẹp hòi

Đường đi tối tăm với bao cheo leo gập ghềnh

Đường đi chông gai chốn cao mau mau hạ xuống

Trũng thấp cố nâng thẳng bằng mở đường đón Chúa hiển vinh

 

Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thẳng bằng
Dọn lòng rước Chúa người ơi kíp tôn thờ Ngài
Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại
Người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay

 

Dọn đời sống mới người ơi hãy ăn năn tội
Hạ mình cúi xuống lòng vui vững tin chờ Ngài
Chờ ngày Chúa đến cùng rao phúc âm Thiên Đàng
Người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay
Dọn lòng đón Chúa hôm nay

Hotline