Mắt Thôi Giọt Lệ

Lời bài hát

Sáng tác : Nguyễn Chính – Isaac Thái

Trình bày: Min Hii 

Tuổi mộng mơ hồn nhiên ngày xanh nghe tiếng Chúa thầm gọi
Bước vào cánh đồng lúa chín cùng hầu việc Chúa với người con yêu

Dòng đời ngược xuôi Ngài ơi lòng con không biết sẽ ra sao
Nước mắt tuôn từng đêm cầu xin, xin Cha dắt dìu con bước


Chúa ơi lòng con yêu mến Ngài thôi
Chỉ biết cậy trông nắm lấy Lời Ngài
Chúa xin ở bên con suốt đường dài
Trọn cuộc đời con xin theo dấu chân
Mắt con từ nay thôi những giọt lệ
Thấy những hồn linh quay bước trở về

Chúa xin dùng con rao báo tin mừng

Dẫn đưa bao người về với nước Ngài

 

Nhiều lần con gặp bao thử thách giữa thế giới lạc lầm
Mắt Ngài luôn dõi theo đời con ngài hằng dẫn lối trong từng gian nguy

Bỏ đằng sau mọi lo buồn kia con quyết bước đường này
Nguyện hầu việc Cha tận trung càng hơn đồng hành cùng người yêu dấu

 

Chúa ơi lòng con yêu mến Ngài thôi
Chỉ biết cậy trông nắm lấy Lời Ngài
Chúa xin ở bên con suốt đường dài
Trọn cuộc đời con xin theo dấu chân
Mắt con từ nay thôi những giọt lệ
Thấy những hồn linh quay bước trở về

Chúa xin dùng con rao báo tin mừng

Dẫn đưa bao người về với nước Ngài

 

Người hầu việc Chúa Nguyện luôn trung tín

Đồng hành cùng nhau Hỡi người yêu dấu

Hotline