Về Đâu

Lời bài hát

Nhạc và lời : Diệu Lê

Trình bày: Isaac Thái

Người được cất lên người còn ở lại mình vui được sao
Đừng hờ hững thêm người ơi ngày mai vui sướng hay sờn nao

Ngày Chúa đến chẳng bao lâu và trần thế lắm thương đau

Người thì lên chốn nương cao, ta hỏi ta về đâu

Nguyện cầu Chúa ơi Ngài đừng bỏ mặc mình con Ngài ơi

Thì giờ chóng qua trần gian ngày mai giông tố giăng đầy nơi

Hỡi nhân thế hãy mau mau cùng tôi hướng mắt lên cao

Quỳ xin Chúa hãy bôi lao bao vết nhơ hằn sâu

 

Hãy tỉnh thức đi, không ai yêu ta bằng Ngài
Chớ để tấm thân lang thang hoang sơ đời này
Vì yêu ta nên Jesus chết thay cớ sao ta không quay về đây
Bao yêu thương đong đầy Chúa dành trọn hết cho ta
Linh hồn ơi hãy tỉnh thức hôm nay

 

Người được cất lên người còn ở lại và ta thì sao
Trọn lòng thuỷ chung cùng Cha ngày mai ta biết ta về đâu

Hãy trung tín hãy yêu nhau về bên Chúa hết thương đau

Sẽ vui mãi ở bên Cha không cách chia ngàn sau

 

Hãy tỉnh thức đi, không ai yêu ta bằng Ngài
Chớ để tấm thân lang thang hoang sơ đời này
Vì yêu ta nên Jesus chết thay cớ sao ta không quay về đây
Bao yêu thương đong đầy Chúa dành trọn hết cho ta
Linh hồn ơi hãy tỉnh thức hôm nay

Hotline