Con Cần Chúa

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái

Sáng tác: MS Hứa Văn Tường

Chúa ôi! con cần Ngài (3x)

Con cần Ngài lắm Chúa ôi!

Tâm linh con vui mừng (2x)

Con vui mừng lắm Chúa ôi

 

khi vui hay khi buồn (4x)

Con cũng cần Chúa luôn

Mai đây sẽ thế nào (4x)

Con cũng cần Chúa luôn

Mai đây sẽ thế nào (2x)

Ta cũng cần có nhau

Hotline