Chúa Đến Với Con

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Nhạc : Isaac Thái

Lời : Kathy Varney

Chúa đã yêu con từ khi con chưa biết Cha

Chúa đến với con khi lòng con muốn cách xa

Tình Ngài dìu con đi qua, bao nỗi thăng trầm

Và Ngài đùm bọc con suốt mọi nẻo đường

 

Huyết Chúa đổ ra vì tội con đây nhuốc nhơ

Chúa dẵn dắt con Ngài tha thứ con hoàn toàn

Ngài soi vào tâm can con ánh sáng của Ngài

Và Ngài dìu linh hồn con mãi mãi với Cha

 

Chúa đến với con khi lòng con đang thất vọng

Ngài lau nước mắt khi đêm bủa vây quanh con

Ngài dìu con đi, sẽ chẳng lo chi

Vì tình yêu thương Ngài chịu thương đau vì tội con đó

 

Tiến bước theo Cha và lòng này luôn cảm tạ

Trọn đời con mãi bước theo Ngài không thay dời

Chặng đường con đi, chẳng lệ hoen mi

Vì Chúa vẫn luôn ở bên ủi an mãi Ngài luôn ở bên ủi an đời con

Hotline