Cùng Chúc Tôn Chúa

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái x NT Worship

Tác giả : Unknown

Nguyện đồng lòng hát ca, cùng nhau chúc tôn Ngài

hòa nhịp đàn ca ngợi Danh Vua Thánh.

Ngài là Vua đời đời chí cao, nào ta hãy thờ tôn.

Dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta.Vua muôn

 

Vua kính yêu ca khen danh thánh Ngài. Xin dâng lòng tin yêu lên Ngài.

Bài ca mới trong tâm hồn của con, đời con đây xin dâng hiến cho Ngài.

Hiến dâng hồn thân con vào Cha Thượng Thiên.

Hotline