MISSION TRIP TÂY BẮC tháng 7 / 2023 – phát bánh mỳ cho em

chúng tôi CMM tiếp tục có chuyến đến Tây Bắc Việt Nam ngay sau khi [...]

KHOÁ HUẤN LUYỆN MÙA HÈ 2023 ( ÂM NHẠC THỜ PHƯỢNG CHO NGƯỜI THỜ PHƯỢNG )

CMM – Mục Vụ Thánh Nhạc và Truyền Thông Cơ Đốc Việt Nam mở khoá [...]

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO THÁNG 7/2023 CÁM ƠN CHÚA

một chuyến truyền giáo ý nghĩa với chương trình truyền giảng kết hợp tặng quà [...]

Chuyến truyền giáo tại Tây Nguyên

This birthday will be a milestone to remember. Each year on my birthday, I have [...]

Hotline