MISSION TRIP TÂY BẮC tháng 7 / 2023 – phát bánh mỳ cho em

chúng tôi CMM tiếp tục có chuyến đến Tây Bắc Việt Nam ngay sau khi kết thúc chuyến đi đến Tây Nguyên Lâm Đồng, cám ơn Chúa!! Một chuyến đi thăm viếng người dân tộc Dao và Hội Thánh đơn sơ của họ tận sâu trong thung lũng núi, vượt những chặng đường gian nguy và đi rất xa, chúng tôi đã đến thăm viếng khích lệ Hội Thánh Chúa, chúng tôi mang đến các phần nhu yếu phẩm lương thực làm quà, bánh mỳ cho các em bé cần ăn.. Khi đến nơi, thấy Hội Thánh bị rách phần la phông của nhà nguyện, nơi đã bị hư hại sau đợt bão, chúng tôi đã dâng số tiền đủ để Hội Thánh làm lại mới phần la phông, với số tiền xây dựng đó Hội Thánh sẽ sửa sang được phòng nhóm khang trang hơn, không còn dột nát…

cám ơn Chúa, vì chuyến viếng thăm này là chuyến thứ 2 đoàn truyền gíao CMM và Isaac Thái được đến vùng địa đầu đất nước để thăm viếng Hội Thánh Chúa và cộng đồng người sắc tộc, lần trước là người HMong lần này là người Dao, ao ước Chúa mở đường để có thể có thêm nhiều chuyến đến để giúp đỡ cộng đồng các dân tộc thiểu số khác ở Tây Bắc Việt Nam nữa, Xin quý vị đồng hành cầu thay cho chúng tôi, và yểm trợ công tác của đoàn truyền giáo CMM – Mục Vụ Thánh Nhạc và Truyền Thông Cơ Đốc Việt Nam

Hotline