Xin Thần Linh Ngự Đến

Lời bài hát

Sáng tác : D.Huntsinger

Trình bày: Emily Nguyễn x Isaac Thái x NT worship

Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến trong nơi thánh nầy.
Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến ngự trên chính tôi.
Cầu xin Cha đem phước thiêng cho tâm hồn giờ đây.
Lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

Xin ban cho Thánh Linh và khiến tôi được lành.
Và xin Cha dẫn dắt vào lời Ngài trong Kinh Thánh.
Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến nơi thánh nầy,
lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

Hotline