Cảm Ơn Ngài

Lời bài hát

Sáng tác : Lê Phước Thiện

Trình bày : Quỳnh Mint

1. Cảm ơn Ngài, Chúa Jesus luôn luôn bên tôi trọn bước đường.

Lúc đau buồn, lúc ưu sầu Ngài xóa tan đau thương thêm phước lành

 

ĐK: Vượt mọi gian lao, vượt ngàn trùng cay đắng

Ngài che tôi trong trái tim từ nhân.

Suốt bao ngày, từng phút trong đời, Chúa tình yêu thấm suốt cuộc đời.

 

2. Có đôi lần bước sai đường, mang trong tâm tư mọi lỗi lầm.

Đến bên Ngài lúc ưu sầu Ngài xóa tan đau thương thêm phước lành

Hotline