Vững Lòng Tin Cậy Chúa

Lời bài hát

Nhạc : Nguyễn An Phú

Lời : Nguyễn An Phú – Isaac TháI

Trình bày: Isaac Thái

Hồn ngợi khen cứu Chúa

Jesus thật đáng chúc tán

Vua vinh hiển Đấng đang cai trị thế giới

Dù dịch bệnh đang tràn lan

Nhưng mà lòng cứ vững bước

Tôi không sợ vì Ngài hằng luôn ở bên

 

Chúa Đấng đã chuộc tôi

Tình yêu Chúa là tình yêu Agape

Ngài hằng luôn chăm sóc

Những bệnh tật Chúa cứu chữa

Lời hứa Chúa cho tôi cứ tin cậy luôn

 

Rồi một ngày Jesus đến

Tôi sẽ được Chúa cất lên

Ở với Chúa và đồng cai trị với Chúa

Thật cuộc đời tôi sung sướng

Hưởng phước hạnh Chúa đã hứa

Mãi hát ca cảm tạ Ngài luôn dắt chăn

Hotline