Đừng Lo Lắng

Lời bài hát

Sáng tác: Ka Jiu

Trình bày: Isaac Thái x Hiếu Shine

1. Bạn từng lo lắng về ngày mai, sẽ thế nào đây bạn hỡi?

Bạn đã nghĩ đến về đời này, sẽ ra sao nếu không có Giê–xu

 

ĐK : Và đừng lo lắng về ngày mai

hay ta sẽ mặc ăn, uống gì

Vì Chúa biết mọi thứ ta cần bạn đừng lo lắng

Nhìn xem quanh ta điều Chúa tạo dựng

Thật là đẹp đẽ và thật tốt thay!

Bạn nên biết chắc một điều Chúa luôn yêu bạn.

 

2. Bạn hãy đến ngắm loài hoa kia chẳng khó nhọc nhưng vẫn đẹp đẽ

Nhìn lên trên cao đàn chim bay chẳng gieo gặt nhưng Chúa vẫn chăm lo.

 

ĐK : Và đừng lo lắng về ngày mai

hay ta sẽ mặc ăn, uống gì

Vì Chúa biết mọi thứ ta cần bạn đừng lo lắng

Nhìn xem quanh ta điều Chúa tạo dựng

Thật là đẹp đẽ và thật tốt thay!

Bạn nên biết chắc một điều Chúa luôn yêu bạn.

Hotline