VUA CHÍ ÁI

Lời bài hát

Sáng tác: Kim Ngân – Lê Tú
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Nissi United
Sản Xuất: Nissi United

1. Trần gian mong chờ lời tiên tri về, rằng sẽ xuất hiện ánh sao.

Kìa ngôi sao Ngài là Giê-su giáng trần, Ngài đến với người khổ đau.

Chúa thương xót nên Ngài dang cánh tay đầy quyền năng.

Ngài đưa bước tôi đến Vương quốc chốn đầy phước ân.

 

Thần dân Chúa có lời Ngài bình an thỏa vui hát xướng.

Đấng anh minh, Vua muôn, Vua oai quyền

Đến dương trần Ngài sống, sống trong lòng tôi ngàn đời ghi sâu tận đáy tim.

 

Tình yêu Chúa quá diệu hồng, từng giây phút tôi nếm biết.

Thế giới ơi cùng tôi đến tôn thờ.

Đấng nhân từ Vua chí ái nguồn tình yêu.

Hòa lòng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài.

 

2. Nào ai hay rằng ngày Vua ra đời, Ngài đến với lòng xót thương.

Nhà thuê không còn, chuồng chiên thay thế phòng, quần áo chỉ là chiếc khăn

máng rơm bẩn dơ là nơi Thánh nhi nằm ngủ yên.

Ngài vui xuống nơi tối tăm với chất chồng khổ đau.

 

Màn đêm xuống các mục đồng ngồi canh giữ chiên bỗng thấy

Sáng lung linh muôn thiên binh vang lời chúc tôn Ngài và báo Chúa sanh làm Vua.

Họ liền ra đi tìm Chúa yêu.

 

Kìa nơi Chúa đã chào đời, cùng chiêm ngưỡng vua giáng thế.

Có những vua nhìn sao Chúa trên trời.

Quyết đi tìm khi thấy Chúa lòng mừng vui.  

Quỳ lạy Giê-su là thánh vương

 

Thần dân Chúa có lời Ngài bình an thỏa vui hát xướng.

Đấng anh minh, Vua muôn, Vua oai quyền

Đến dương trần Ngài sống, sống trong lòng tôi ngàn đời ghi sâu tận đáy tim.

 

Tình yêu Chúa quá diệu hồng, từng giây phút tôi nếm biết.

Thế giới ơi cùng tôi đến tôn thờ.

Đấng nhân từ Vua chí ái nguồn tình yêu.

Hòa lòng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài.


Hotline