BÀI CA MÁNG CỎ

Lời bài hát

Sáng tác: James Murray
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Câu 1

1.Chúa Thánh giáng sinh nơi

máng chiên  đơn nghèo nàn,

ngàn  sao nhìn vào chốn

Jê-sus nằm tăm tối.

Cứu Chúa Jê-sus ôi!

Cớ sao sinh nơi đê hèn?

Từ chốn thiên đàng cao

Jê-sus xuống trần  con.

 

Câu 2

2.Những tiếng chiên kêu vang

khiến Vua -sus mỉm cười,

ngoài trời muôn ngàn lời hát

ca vang mừng Con Thánh.

Cứu Chúa Jê-sus ôi!

Máng rơm khô xưa Ngài nằm,

là chính tâm hồn con

cúi xin rước Ngài giờ đây.

 

Câu 3

3.Cứu Chúa Jê-sus ôi!

chúng con đang mong chờ Ngài,

mời Ngài vui lòng vào chính

nơi tâm hồn khao khát.

Cứu Chúa Jê-sus ôi!

Mến yêu con muôn muôn đời,

và dắt đưa đường con

đến khi bước vào thiên cung.

 

Hotline